Dane Mu jest takie świadectwo: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». [Hbr 7,17]

Przejdź do liturgii dnia